proiectului EMPAQT

 Home /project EMPAQT


Profesori emaptici si suportivi – cheia către o educatie eficienta si de calitate – EMPAQT

Scopul proiectului EMPAQT este de a contribui la construirea unor medii de invatare care incurajeaza echitatea si incluziunea, in care elevii dezavantajati socio-economic primesc sprijin pentu a reusi, pentru a se simti respectati si valorizati. Pentru a atinge acest scop, proiectul isi propune sa elaboreze un program de formare pentru profesori care sa dezvolte abilitatile acestora de a contribui la dezvoltarea personala a elevilor, de a identifica si ameliora dificultatile concrete intampinate de elevii in risc de parasire timpurie a scolii si excluziune sociala.

 

Abordarea proiectului EMPAQT presupune centrarea pe resursele umane: pe de o parte, proiectul adreseaza nevoia cadrelor didactice, ca profesionisti, de a beneficia de sprijin pedagogic pentru dezvoltarea abilitatilor de a crea un mediu de invatare pozitiv si de sprijin, care sa contribuie la cresterea rezilientei elevilor fata de situatiile dificile. In acest sens, rezultatele finale se concretizeaza in dezvoltarea, la profesori, a unor abilitati de coaching, de consiliere si orientare timpurie in cariera a elevilor, ca parte a procesului de constructie a unei atitudini pozitive a elevilor fata de educatie si fata de dezvoltarea profesionala. Pe de alta parte, proiectul adreseaza nevoile si deficitul elevilor aflati in situatii dezavantajate, care au nevoie de sprijin si coaching/ consiliere pentru a-si construi un concept de sine pozitiv, pentru a-si stabili scopuri personale realiste sau pentru a reusi sa atinga starea de bine (well-being) prin educatie si profesie.

Obiectivele concrete ale proiectului EMPAQT sunt urmatoarele:

Derularea unui studiu, avand ca grup tinta profesorii din tarile partenere in proiectul EMPAQT, pentru a identifica nevoile metodologice ale acestora in ceea ce priveste comunicarea si coachingul/ consilierea care adreseaza diversitatea, precum si pentru utilizarea unor interventii de prevenire a parasirii timpurii a scolii;

Derularea unui studiu avand ca grup tinta elevii din diferite medii dezavantajate pentu a identifica nivelul lor de incredere in persoanele care indeplinesc diferite roluri in scoala, precum si a evidentia interactiunile in care sunt implicati si provocarile pe care elevii le intampina;

Derularea unei cercetari cu privire la modele de comunicare, colaborare si coaching/ consilire (inclusiv cele din domeniul educatiei nonformale) utilizate in cadrul scolii pentru a crea medii educationale de sprijin si pentru a preveni parasirea timpurie a scolii;

Dezvoltarea unui curs EMPAQT de formare pentru cadrele didactice si pentru alti specialisti (consilieri, psihologi etc.) centrat pe implementarea inovatiei printr-o metodologie holista care presupune pilotarea in clase a celor invatate la curs, ca parte integranta a procesului de formare;

Testarea cursului de formare pe un grup de 100 de profesori si alti specialisti scolari in tarile partenere ale proiectului EMPAQT si aplicarea unui test de asigurarea a calitatii si a unui ciclu de obtinere a feebcakului pentru imbunatatirea structurii si continutului cursului;

Pilotarea in clase, cu sprijin, cooperare si mentorat international, ca parte a strategiei inovative de formare a profesorilor si a procesului de asigurare a calitatii;

Organizarea unei conferinte internationale EMPAQT pe tema politicilor si practicilor pentru cresterea calitatii si eficientei educatiei, cu accent pe abordarile privind parasirea timpurie a scolii care au utilizat demersuri sistematice de dezvoltare a abilitatilor profesionale ale cadrelor didactice;

Diseminarea activitatilor si rezultatelor proiectului si asigurarea vizibilitatii si impactului acestora;

Comunicarea rezultatelor proiectului catre actori relevanti la nivel national si international in vederea exploatarii viitoare a acestora si a maximizarii impactului asupra agedei de politici educationale europene.

Relevanta proiectului pentru obiectivele apelului de proiecte la care a fost aplicat

Consortiul EMPAQT reprezinta o platforma internationala care cuprinde actori relevanti in domeniul educatiei (de la autoritati nationale la institutii educationale) care vor explora fezabilitatea dezvoltarii unui program de formare inovativ ca o masura sustenabila pentru abordarea parasirii timpurii a scolii si cresterii nivelului de participare la educatie in scoli europene. Proiectul va propune si va testa o solutie inovativa pentru probleme curente sau de lunga durata, va analiza si colecta evidente adecvate atat pentru invoatie, cat si pentru grupurile tinta avute in vedere si va elabora sugestii pentru politicile in domeniu (policy roadmaps) pentru a sprijini si influenta procesul de constructie a acestora.

 

Relevanta proiectului pentru Directia 1, Prioritatea 1

Proiectul EMPAQT vizeaza implementarea unui program inovativ de formare a profesorilor care va contribui la introducerea pedagogiilor incluzive in scolile europene, va crea medii de invatare care incurajeaza echitatea si incluziunea, in care elevii dezavantajati primesc sprijinul de care au nevoie pentru a reusi, pentru a se simti respectati si valorizati. Impactul asteptat vizeaza cresterea motivatiei pentru invatare, introducerea unor elemente de baza privind orientare in cariera, reducerea riscului de parasire timpurie a scolii pentru elevii dezavantajati, precum si imbunatatirea abilitatilor profesionale ale cadrelor didactice.

Тhe project EMPAQT (ref. No 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD) is implemented with the support of the European Commission under the Erasmus+ program, Key Action 3: Forward-Looking Cooperation Projects. The texts on this website reflect only the views of their authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.